Smalle beurs subsidie

Inleiding

Ook met een smalle beurs!

De gemeente geeft een tegemoetkoming voor de kosten

van sport als u dat niet zelf kunt betalen.

 

 

Aanbod

Sport is leuk en sport is gezond.

De gemeente Velsen vindt dat alle kinderen gelijke kansen moeten

hebben. Dat geldt ook voor sportdeelname. Geldgebrek bij de ouders

mag dan geen hindernis zijn. Daarom stelt de gemeente extra

geld beschikbaar aan ouders met een laag inkomen. Het doel is om

de kinderen te stimuleren om zelf te gaan sporten. Dat is leuk en

gezond. Het motto is: ‘kinderen doen mee’.

 

Voor elk kind € 275,00 extra

Zijn de financiën een belemmering om uw kind te laten sporten,

aarzel dan niet. Vraag de tegemoetkoming aan. U kunt per kind

maximaal € 275,00 per jaar krijgen als u aan de voorwaarden

voldoet. Van dit bedrag moet u tenminste € 200,00 besteden aan

sport (of culturele activiteiten) van uw kind.

 

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Een aanvraagformulier is op de volgende wijze verkrijgbaar:

Bij de balie van het Gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden. Ga naar www.velsen.nl, kies voor Burger dan Werk & Inkomen en vervolgens Bijzondere bijstand. U vindt hier het aanvraagformulier , de voorwaarden en hoe u de aanvraag kunt indienen.