Basic / Senioren Shape

Inleiding

Basic Shape is een vorm van aerobics voor 50 plussers, die hun lichaam hun op eigen niveau willen blijven trainen. Senioren Shape is een soortgelijke vorm van aerobics voor 70 plussers.

Maandag 10.00 – 11.00  Basic Shape
Dinsdag 11.20 – 12.30  Senioren Shape

Voor iedereen die hun lichaam wil blijven trainen

Contact

Oyama (Sportclub)
Vromaadweg 20
1991 AJ Velserbroek
E-mail: mail@oyama.nl
Website: www.oyama.nu/