Bijzondere Bijstand 18+

Inleiding

Inwoners van Velsen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Regeling sociaal-culturele activiteiten. U kunt een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub.

 

Aanbod

De tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten is een vorm van bijzondere bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen.

De tegemoetkoming is in 2022 maximaal € 75,00 per persoon per jaar.

Om in aanmerking te komen voor Sociaal Culturele Activiteiten dient u een aanvraag in. Vervolgens maken wij de maximale vergoeding van € 75,00 per gezinslid per jaar aan u over. U hoeft niet aan te tonen dat u kosten heeft gemaakt in het kader van deze regeling. U moet bij de aanvraag een bewijsstuk voegen van uw netto inkomen.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Een aanvraagformulier is op de volgende wijze verkrijgbaar:

Bij de balie van het Gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden. Ga naar www.velsen.nl, kies voor Burger dan Werk & Inkomen en vervolgens Bijzondere bijstand en kies sociaal culturele activiteiten. U vindt hier het aanvraagformulier , de voorwaarden en hoe u de aanvraag kunt indienen.