BuurtSportCoaches

Inleiding

De buurtsportcoach is in een gebied (buurt, stadsdeel, dorpskern, gemeente) actief als professional die sport versterkt en verbind.

Aanbod

In uw gebied en voor uw school kan de buurtsportcoach verbindingen leggen met maatschappelijke partners, zoals sportverenigingen, zorg, gezondheid en welzijn. De buurtsportcoach kan bijvoorbeeld op en om school sport-/beweegactiviteiten organiseren, optreden als brede schoolcoördinator, doceren van gymles of de gezonde school implementeren. Binnen de gestelde kaders biedt de buurtsportcoach maatwerk.

Gordon Gort

Annelies Visser

Jordy van Zaanen

Bianca van Geldorp

Adrie Engel

Roos de Boer

Tessa van der Zee