BuurtSportCoaches

Inleiding

De buurtsportcoach is in een gebied (buurt, stadsdeel, dorpskern, gemeente) actief als professional die sport versterkt en verbind.

Aanbod

In uw gebied en voor uw school kan de buurtsportcoach verbindingen leggen met maatschappelijke partners, zoals sportverenigingen, zorg, gezondheid en welzijn. De buurtsportcoach kan bijvoorbeeld op en om school sport-/beweegactiviteiten organiseren, optreden als brede schoolcoördinator, doceren van gymles of de gezonde school implementeren. Binnen de gestelde kaders biedt de buurtsportcoach maatwerk.

Annelies Visser

Annelies Visser

Jordy van Zaanen

Jordy van Zaanen

Bianca van Geldorp

Bianca van Geldorp

Adrie Engel

Adrie Engel

Yoran Wezepoel

Yoran Wezepoel

Jerry van Akkeren

Jerry van Akkeren

Tessa van der Zee

Tessa van der Zee