Leesversie

Sport- en Preventieakkoord - download

Inleiding

Wil je de uitgebreide plannen lezen, download dan het Sport- en Preventieakkoord Velsen onderaan de pagina.

Het Sport- en Preventieakkoord bestaat uit 24 plannen. In deze publieksversie van het akkoord staan de samenvattingen van alle plannen uit het akkoord beschreven.
Per deelplan is middels een logo inzichtelijk gemaakt of het plan koppeling heeft met een thema uit het Preventieakkoord

Ambities
Er is ook een overzicht opgenomen waarop per plan zichtbaar is op welke ambities van het Nationale Sportakkoord het plan betrekking heeft.
→ Inclusief sporten en bewegen
→ Duurzame sportinfrastructuur
→ Vitale sport- en beweegaanbieders
→ Positieve sportcultuur
→ Van jongs af aan vaardig in bewegen
→ Topsport die inspireert

Meedoen

Heb je interesse om mee te denken en/of mee te werken aan de vervolgactiviteiten? Of heb je andere inhoudelijke vragen? Neem contact op met Tim Joon of Femke van Baarsen.

Contact

SportSupport

Tim Joon

Sportloket Velsen

Femke van Baarsen

Downloads

Sport- en Preventieakkoord