Preventieakkoord

Inleiding

Naast lokaal Sportakkoord ook een lokaal Preventieakkoord voor Velsen!

In de komende maanden slaan Velsense organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, inwoners(organisaties), private partijen en de gemeente opnieuw de handen ineen. Samen worden plannen (door)ontwikkeld die een gezonde leefstijl van onze inwoners stimuleren. Daarmee is al een start gemaakt met het Sportakkoord in 2020 ‘Samen naar een vitaal Velsen’, waarin plannen staan opgenomen om gezondheid te bevorderen via sport en bewegen. De aanvulling die nu wordt gedaan vormt een doorvertaling van het Nationaal Preventieakkoord en gaat over een rookvrije leefomgeving, het tegengaan van overmatig alcohol- en drugsgebruik en bevorderen van gezonde leefstijl in de strijd tegen overgewicht/obesitas. De plannen worden ontworpen dankzij de energie, expertise en daadkracht van professionals, vrijwilligers en inwoners.

Aanbod

Help ook mee!

Van verpleegkundige tot jongerenwerker, van predikant tot leraar, van huisarts tot horeca-eigenaar, van betrokken inwoner tot ouderen vrijwilliger: iedereen wordt opgeroepen input te leveren om de gezondheid van Velsenaren te bevorderen. Op basis van deze input worden gezamenlijk concrete actieplannen ontwikkeld. Het streven is om in april de plannen af te hebben en de uitvoering ervan voor te bereiden.

Laat middels onderstaande enquête ook jouw mening horen! We vragen we je van harte deze in te vullen, waarmee je input geeft voor plannen die de gezondheid van inwoners van Velsen bevorderen. Doe dit daarom uiterlijk woensdag 17 februari. Dit soort plannen kunnen alleen succesvol zijn als ze breed gedragen worden, vandaar dat jouw bijdrage zeer waardevol is. 

Na het invullen van de enquête: 
In principe zullen de meeste plannen ontwikkeld worden in gezamenlijkheid, waarbij bestaande coalities of netwerken worden benut of tijdelijke nieuwe werkgroepen worden samengebracht.

Mocht je een heel specifiek idee of wens hebben, dat past binnen de hoofdthema’s, maar waar geen brede samenwerking voor mogelijk is, dan kan je daar ook zelf een plan voor insturen. Vul in dat geval op het eind van de enquête je e-mailadres in, om hier meer informatie over te ontvangen. 

Enquête Preventieakkoord

Enquête Preventieakkoord