Route en totstandkoming

Sport- en Preventieakkoord - kick-off 1

Inleiding

In januari 2020 zijn we gestart met het traject. Met ‘we’ bedoelen we alle betrokkenen vanuit de sport, welzijn en zorg die hun energie in dit akkoord hebben gestoken.

Kick-off
Op maandagavond 9 maart 2020 vond de kick-off plaats: een open inspiratieavond in sporthal Het Polderhuis in Velserbroek. Hier kwamen meer dan 100 mensen op af; een bewijs dat de betrokkenheid bij sport en bewegen in Velsen hoog is!

Tijdens deze avond is er een introductie op het sportakkoord gegeven, maar werd er vooral gepraat over waar het om draait: eigen, lokale en sportoverstijgende behoeften en ideeën om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken.

Inspiratie, wensen, behoeften en uitdagingen
Alle informatie uit het voortraject en de inspiratiebijeenkomst is geanalyseerd en als basis gebruikt om thema’s te benoemen: uitdagingen waar veel energie op zit, kansen liggen om met sport en bewegen een verschil te maken en waar we in 2020 en 2021 concrete resultaten op willen boeken.

Uitwerking
Om nadere invulling en uitwerking te geven aan deze uitdagingen werden er -per thema- kopgroepen geformeerd om aan de slag te gaan. Deze groepen bestaan uit een mix van mensen die zichzelf vanuit professie, expertise en interesse vrijwillig hebben aangemeld om inbreng te leveren. De sportformateurs fungeerden als gespreksleider, verbinder, inhoudelijk sparringpartner en brachten dit omvangrijke proces tot een concreet eindresultaat.

Plannen

De kopgroepen zijn zelf verantwoordelijk geweest voor de plannen en het proces errnaartoe. Ondanks de coronapandemie is er is er ijverig samengewerkt in het uitdenken en ontwikkelen van de ideeën, doelstellingen, tijdspad, samenwerkingen en het daarbij benodigde budget. Elke kopgroep heeft een deelplaneigenaar aangesteld.

Stuurgroep

Alle plannen zijn door de stuurgroep beoordeeld. Op het moment van publicatie hebben 24 plannen een 'go' gekregen.

De stuurgroep bestaat uit een groep vertegenwoordigers vanuit gemeente, sport, welzijn, bedrijfsleven en (paramedische) zorg die scherp kijkt naar de meerwaarde en haalbaarheid van alle ingediende plannen. De stuurgroep blijft gedurende de uitvoering van alle plannen actief als aanjager, sparringpartner en verbinder voor iedereen die meegewerkt heeft aan dit akkoord en/of die in de toekomst iets wil betekenen op het terrein van sport en bewegen. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor de juiste verdeling van budgetten en beoordelen zij de projectplannen die nog zullen volgen.

Mogelijkheden

Dit Sport- en Preventieakkoord bevat de eerste uitwerking van plannen en keuzes en richt zich op realisatie in de periode 2020 en 2021. In de uitvoeringsfase worden de plannen verder geconcretiseerd en waar nodig bijgesteld. In die zin is sprake van een dynamisch proces wat veel mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen biedt.

Meedoen
Heb je interesse om mee te denken en/of mee te werken aan de vervolgactiviteiten? Of heb je andere inhoudelijke vragen? Neem contact op met Tim Joon of Femke van Baarsen. Zij zijn namens de stuurgroep de contactpersonen.

Contact

SportSupport

Tim Joon

Sportloket Velsen

Femke van Baarsen

Foto Album

Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 3
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 4
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 2
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 5
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 6
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 7
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 7
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 8
Sport- en Preventieakkoord Velsen - kick-off 9