Verenigingsadvies

Verenigingsadvies

ADVIES

Sportloket Velsen ondersteunt en geeft advies aan verenigingen die zelf even niet weten hoe ze verder moeten. Dit zou kunnen komen door gebrek aan kennis en ervaring of de vereniging heeft gewoon even een steuntje in de rug nodig is. Vaak bieden sportbonden ook vormen van verenigingsadvies aan, maar Sportloket Velsen staat klaar voor al uw vragen.

SUBSIDIES

Om sport te organiseren en te faciliteren is geld nodig. Voor sportorganisaties bestaan de vaste inkomsten vooral uit lidmaatschapsgelden. Aanvullend hierop bestaan er financiële mogelijkheden als subsidies, fondsen en sponsoring. Sommige regelingen zijn landelijk of provinciaal, maar ook de gemeente Velsen kent enige subsidiemogelijkheden, deze zijn vragen bij het Sportloket velsen. Contact: Annette Oostwouder.

 

Sportverenigingen, organisaties en particulieren kunnen de gemeente benaderen via Sportloket Velsen. Ook digitaal is veel informatie beschikbaar.

sportloket@velsen.nl

0255-567666

http://www.sportloketvelsen.nl