Vervolg

Vervolg

Inleiding

Behoeften
Het Sport- en Preventieakkoord Velsen is niet in beton gegoten, want er is nog ruimte/budget voor nieuwe initiatieven. Het is het startpunt van een ontwikkeling, voortkomend vanuit de behoeften van verschillende lokale betrokkenen en gericht op het versterken van (de kracht van) sport en bewegen in Velsen.

Organisatiestructuur
Dit dynamische proces zal de komende tijd steeds duidelijker gestalte krijgen. De hoofdlijnen van de drie actiethema’s zijn bepaald. De 24 plannen zijn het antwoord op de geïnventariseerde wensen en behoeften die zijn voortgekomen uit de kick-off. Nu is het aan de kopgroepen om de plannen verder uit te werken, in te vullen en waar nodig bij te stellen. In Velsen ontbreekt het niet aan wilskracht en daadkracht. Dat blijkt uit de betrokkenheid, het enthousiasme en de inzet bij dit proces om tot een Sport- en Preventieakkoord te komen. Elke groep heeft een deelplaneigenaar aangesteld als aanspreekpunt die in nauw contact staat met de stuurgroep.

Stuurgroep
Overkoepelend is de stuurgroep geformeerd bestaande uit afgevaardigden vanuit verschillende organisaties; de gemeente Velsen, de sport(professionals), het bedrijfsleven, de (paramedische) zorg. De stuurgroep houdt toezicht op de voortgang van de uitvoering van de beschreven plannen, is verantwoordelijk voor de budgettaire verdeling en verzorgt in najaar 2020 de formele aanvraag voor de uitvoeringsgelden 2021 bij de rijksoverheid.

Stuurgroepleden
Tim Joon (SportSupport)
Femke van Baarsen (Sportloket Velsen)
Dennis de Wit (Gemeente Velsen)
Niek Baaij (Stichting Welzijn Velsen)
Han Nichting (LTC Groeneveen)
Gerfred Greveling (CareworX)
Joeri Leenaars (SC Telstar)

Borging via SportSupport en Sportloket Velsen
SportSupport en Sportloket Velsen hebben -naast de stuurgroep- een belangrijke inhoudelijke rol in elk actiethema en daarmee elke kopgroep, vanwege de huidige verbindende en stimulerende rol. Om de continuïteit van de deelplannen te waarborgen, zullen Tim Joon en Femke van Baarsen -daar waar zij nog niet betrokken zijn- een aanjaagrol vervullen om de gestelde doelen daadwerkelijk te behalen.

Meedoen
Heb je een goed idee, plan in gedachte, interesse om mee te denken en/of mee te werken aan de vervolgactiviteiten? Of heb je andere inhoudelijke vragen? Neem contact op met Tim Joon of Femke van Baarsen.

Contact

SportSupport

Tim Joon

Sportloket Velsen

Femke van Baarsen

Foto Album

Foto bij Vervolg